2021-02-08 Nyhet

Finansinspektionen kommer att granska hur konsumtionslån kreditprövas

Finansinspektionen (FI) presenterade häromdagen vilka områden de särskilt kommer att granska under 2021. FI kommer att ha fokus på konsumentskydd och särskilt konsumtionslån, där de kommer att granska fler långivare för att se om de gör ordentliga kreditprövningar.

Finansinspektionen (FI) har i sina analyser sett att många får betalningsproblem när de tagit så kallade konsumtionslån. Problemen uppstår ofta redan en kort tid efter att personerna fått  lånet. Det pekar på att långivarna inte gör ordentliga kreditprövningar. FI kommer därför att fortsätta att kartlägga och analysera lånemarknaden, och granska fler företag för att se om de gör ordentliga kreditprövningar.

- Konsumtionslån är ett samlingsnamn för lån som inte är bolån, alltså lån där långivaren har sämre eller ingen säkerhet alls för lånet, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Sådana lån har i princip alltid högre ränta än bolån och oftast rörlig ränta. 

Finansinspektionen meddelade i veckan som gick att de kommer att uppdatera sina allmänna råd om krediter till konsumenter. De kommer  att tydliggöra vilka krav som låneföretagen måste leva upp till när de bedömer vem som ska få ta ett lån.

- En långivare måste alltid göra en kreditprövning innan man beviljar ett lån, säger Cecilia Blomqvist. Det gäller oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge man ska låna pengarna. Kravet gället alltså även för SMS-lån och andra snabblån, liksom räntefria kontokrediter.

- Det är uppenbart att metoderna för att avgöra återbetalningsförmåga skiljer sig mycket åt mellan olika långivare, fortsätter Cecilia Blomqvist. Många konsumenter som vi talat med har beviljats lån trots att de har mycket låga inkomster och till och med betalningsanmärkningar.

Andra områden som FI kommer att prioritera under 2021 är rådgivning och försäljning av finansiella produkter, både värdepapper och försäkringar. De kommer granska att företagen gör det som är bäst för kunden och inte utgår från det som de själva tjänar mest pengar på. FI kommer även att prioritera mindre bankers och betaltjänstföretags arbete med penningtvätt och framtida risker till följd av Coronapandemin

Läs mer om lån och kreditprövning här på konsumenternas.se.