2021-02-11 Nyhet

Är kravet på betalning rätt - betala i god tid

Vi får en del samtal till vår vägledning som handlar om krav från en bank eller inkassoföretag. Men den som ringer menar att kravet är felaktigt i grunden och undrar vilka rättigheter de då har. De vet varken hur de ska göra för att klaga till banken eller inkassoföretaget eller hur de kan bestrida kravet.

Det är viktigt att du betalar dina räkningar och skulder i rätt tid. Det gäller även om du exempelvis är sjuk eller bortrest. Annars kan du drabbas av dröjsmålsränta och andra typer av krav. Om betalningskravet är korrekt blir det bara dyrt att inte betala så snabbt som möjligt. Men om du fått ett krav som är felaktigt ska du självklart reagera och reda ut det.

Drygt 426 000 personer hamnade förra året hos Kronofogden på grund av obetalda skulder. Det visar ny statistik från Kronofogdemyndigheten. Den kraftiga ökning av antalet skuldsatta som bedöms bli en följd av pandemin har än så länge inte inträffat. Däremot är det totala skuldbelopp som Kronofogdemyndigheten redovisar det högsta någonsin.

- Det sämsta är att inte göra någonting, om man tror att man inte kan betala sina räkningar i tid, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Tala med betalningsmottagaren eller inkassobolaget före förfallodatumet! Du ska heller inte låta en räkning du tror är felaktig bara ligga, utan kontrollera saken eller bestrid den, understryker Kicki Westerståhl.

Är kravet på betalning rätt?

Om du är osäker på att ett betalningskrav är korrekt, kan du först läsa vår Checklista för betalningskrav och på sidan Felaktigt krav.

Var ute i god tid före förfallodagen

Om du ska betala måste du göra betalningen i god tid före förfallodagen eftersom det tar en viss tid att föra över pengarna, även om du betalar via internetbanken. Det gäller framför allt vid längre helger och månadsskiften när systemen kan vara hårt belastade och det kan ta flera dagar innan en betalning registreras hos betalningsmottagare.

När anses en betalning vara genomförd? 

Som en huvudregel anses du har betalat när pengarna kommit fram till betalningsmottagaren, det vill säga när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om du betalar via plus- eller bankgiro anses betalningen vara genomförd på den dag beloppet är bokfört hos girot.

Läs mer på sidan Om du inte betalar.