2021-12-17 Nyhet

Hyra eller hyra ut bostad eller bil – glöm inte försäkringen

Ska du hyra ut din bostad eller bil i vinter? Eller ska du hyra en stuga eller husbil under julledigheten? Konsumenternas Försäkringsbyrå tipsar om vilka försäkringar som du behöver.

Hyra ut bostad

Ska du hyra ut din bostad behöver den vara försäkrad av dig. Om det inträffar en brand, eller andra skador på bostaden så ansvarar du för skadan. Om din hyresgäst är vårdslös och orsakar en skada på din bostad så kan du rikta ett skadeståndskrav mot hyresgästen.

— Kontrollera att din hyresgäst har en hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår ett ansvarsskydd som gäller om hyresgästen orsakar en skada, särskilt om din hyresgäst är på resa och hyr en kort tid, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Skriv gärna ett avtal om du hyr ut på egen hand, så att ni är överens om vad som gäller.

Om hyresgästen stjäl eller förstör dina saker

Lämna aldrig kvar värdefulla föremål som till exempel smycken i din bostad. Om din hyresgäst skadar eller stjäl dina saker så kan du inte få ersättning från din försäkring, eftersom du själv har gett hyresgästen tillträde till din bostad.

— En del försäkringsbolag erbjuder en särskild försäkring för uthyrning. Du kan få ersättning med till exempel 50 000 eller 100 000 kronor om dina saker skadas eller stjäls under den tid du hyr ut din bostad, framhåller Peter Stark.

Hyra bostad

Du som ska hyra en bostad behöver alltid ha en egen hemförsäkring, även om det handlar om ett tillfälligt boende. Om du har ett allrisktillägg i din hemförsäkring kan du använda det om du skulle råka skada någon sak i bostaden.

Om hyresvärden anser att du har vållat en skada och kräver dig på ersättning, kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget utreder vad som har hänt och vilket ansvar du har. Du kan få hjälp med skadeståndet från din försäkring om du genom vårdslöshet eller oaktsamhet har orsakat skadan.

Hyra ut bil

Om du hyr ut din bil är försäkringsskyddet normalt begränsat. Trafikförsäkringen gäller men ersätter bara personskador och skador på andras egendom.

— Hos de flesta försäkringsbolag gäller inte halv- och helförsäkringen, när du hyr ut eller lånar ut bilen mot betalning. Kontakta ditt försäkringsbolag före uthyrningen och teckna, om det krävs, en särskild försäkring, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du saknar försäkring och hyrestagaren skadar din bil måste du begära skadestånd för att få ersättning. Det krävs då att hyrestagaren varit oaktsam eller vårdslös. Rena olyckshändelser kan du inte begära ersättning för om ni inte har avtalat om det.

Hyra bil

Om du hyr en bil direkt av en privatperson så brukar uthyrarens helförsäkring inte gälla för skador som du orsakar på bilen. Uthyraren kan då kräva dig på skadestånd.

— Det ansvarsskydd som ingår i din hemförsäkring och som kan ge ersättning om du krävs på skadestånd gäller inte om du har hyrt eller lånat en bil. Du får betala skadan själv, om det inte rör sig om en olyckshändelse. Om du hyr en bil direkt av en privatperson bör du avtala om vilka villkor som gäller för uthyrningen och se till att det finns ett försäkringsskydd, påpekar Helen Bernerfalk.

Hyra ut eller hyra via förmedlare

Det finns många digitala förmedlare där privatpersoner, som vill hyra eller hyra ut, kan registrera sig. Både kommunikation och betalning sköts genom uthyrningstjänsten.

I förmedlingen brukar det ingå en försäkring som gäller för skador under uthyrningstiden. Men det är viktigt att kontrollera försäkringsvillkoren.

Vid bilförmedling brukar det vara ett krav att du har helförsäkring på bilen sedan tidigare för att den ska omfattas av förmedlingstjänstens försäkring.

Här kan du läsa mer om att hyra och hyra ut bostad och bil