2021-12-08 Nyhet

Fortfarande  problem med kreditprövningar av konsumtionslån enligt Finansinspektionen

Finansinspektionen publicerade nyligen sin fjärde kartläggning av konsumtionslån. Ett konsumtionslån är oftast mindre än ett bolån men kan ändå ha stor ekonomisk betydelse för ett hushåll och innebära risker. Ett stort konsumtionslån kan vara dyrare per månad än ett betydligt större bolån.

Det positiva i årets kartläggning från Finansinspektionen var uppgifterna om att

  • de konsumenter som tog nya lån hade högre inkomster än förut.
  • färre konsumenter med låga inkomster tog stora lån jämfört med tidigare.
  • andelen konsumenter med underskott har sjunkit något jämfört med tidigare kartläggningar.

Underskott betyder att personernas inkomst inte räcker till att både betala för levnads- och boendekostnader och till att betala för lånet eller lånen. Finansinspektionen har räknat fram hur många som har underskott genom att använda en förenklad Kvar att leva på-kalkyl. I den använder de en schablon för hushållets kostnader i nivå med Kronofogdens normalbelopp – i princip existensminimum.

Brister i kreditprövningarna

Ungefär 15 procent av dem som tar nya lån och var femte som gjort avbetalningsköp hade underskott. Enligt Finansinspektionen tyder det på brister i bankernas och andra långivares kreditprövningar.

Finansinspektionen påpekar också att onödigt många låntagare får inkassokrav och att unga låntagare fortfarande är överrepresenterade bland dem som tidigt får betalningsproblem. Åtta procent av låntagarna under 25 år fick ett inkassokrav inom fem månader.

Tänk på det här om du ska ta ett lån

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan du läsa mer om:

Läs rapporten om konsumtionslån hos Finansinspektionen

Fakta - Utredning om konsumtionslån

Regeringen beslutade nyligen att tillsätta en utredning som ska granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder för att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. I uppdraget ingår bland annat att föreslå ett system för ett centralt skuldregister. Läs mer om utredningen i regeringens pressmeddelande