2021-08-25 Nyhet

Så hållbara är bilförsäkringarna – ny oberoende jämförelse

Vad gör försäkringsbolagen för att minska miljöpåverkan vid reparationer av bilar? Uppmuntrar de kunderna att agera på ett miljövänligt sätt? I dag lanserar Konsumenternas Försäkringsbyrå en jämförelse av hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom bilförsäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå gör för första gången en jämförelse med fokus på hållbarhet. Varje år inträffar många bilskador som kräver reparationer. Hur försäkringsbolagen hanterar dem får stor påverkan på vår miljö. Att ställa miljökrav på verkstäder så att de väljer mer hållbara metoder när bilar ska repareras kan väsentligt minska utsläppen av växthusgaser.

- Vi vill uppmärksamma konsumenter på att det även finns hållbarhetsaspekter att titta på när man väljer bilförsäkring. Många konsumenter vill göra hållbara val men är osäkra på hur de ska gå till väga. Vi har sammanställt information om försäkringsbolagens miljöarbete, som annars i princip är omöjlig att överblicka för en konsument, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.  

Krav på verkstäder

Jämförelsen visar om försäkringsbolagen ställer egna miljökrav på de verkstäder som de anlitar. Försäkringsbolagen får också redovisa vilka krav de ställer på verkstäderna när de reparerar skador, till exempel om de använder begagnade bildelar i stället för nya bildelar.

- Det är glädjande att nästan alla försäkringsbolag ställer egna miljökrav på de verkstäder som de anlitar, utöver de lagkrav som finns. De flesta bolag är angelägna om att inte bara hålla sig till lagens minimikrav utan väljer att gå längre än så, konstaterar Andrea Ekeblad Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Vägleda och uppmuntra konsumenter

Försäkringsbolagen är i regel duktiga på att informera konsumenter om skadeförebyggande åtgärder. När det gäller andra insatser riktade direkt till kunder har vissa bolag kommit längre än andra. 5 av 15 försäkringsbolag uppger att de alltid, oavsett kundens önskemål, erbjuder en miljöbil till kunder som är i behov av en hyrbil. Endast ett bolag erbjuder i dagsläget en premierabatt till kunder som har en miljöbil.

Hållbar utveckling

Konsumenter som känner till hur försäkringsbolagen och deras leverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor kan lättare ställa krav på bolagen och påverka utvecklingen. Konsumenternas inställning har också betydelse.

- Som konsument kanske man förväntar sig helt nya produkter om något går sönder i stället för att acceptera att en bildel lagas när det är möjligt eller att begagnade delar används. Men även konsumenter har ett ansvar och kan bidra till en hållbar utveckling, avslutar Andrea Ekeblad Szanto. 

Fakta om jämförelsen

Konsumenternas Försäkringsbyrå har inhämtat information från 15 försäkringsbolag som säljer bilförsäkringar. Försäkringsbolagen får besvara följande frågor:

  • Ställer försäkringsbolaget egna miljökrav på verkstäder som de anlitar?
  • Kontrollerar försäkringsbolaget att verkstäderna följer bolagets miljökrav?
  • Vilka krav ställer försäkringsbolaget på verkstäderna när det gäller begagnade bildelar?
  • Får du en miljöbil när du har rätt till hyrbil?
  • Får du premierabatt om du har en miljöbil?
  • Informerar försäkringsbolaget om förebyggande åtgärder på sin webbplats?

Här kan du läsa hela jämförelsen av hållbarhet i bilförsäkringar.

Hållbarhetsjämförelsen är ett komplement till vår mer utförliga jämförelse av bilförsäkringar där vi utgår från försäkringsvillkoren och analyserar innehållet i de vanligaste försäkringarna på marknaden. 

Presskontakter

Andrea Ekeblad Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå,
telefon 070-766 27 55.

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå,
telefon 070-391 88 87.