2021-08-19 Nyhet

Drabbad av översvämning – anmäl din skada och så gäller din försäkring

Skyfall och översvämningar fortsätter att orsaka skador på många fastigheter. Konsumenternas Försäkringsbyrå förklarar hur dina försäkringar gäller, vad du som är drabbad bör göra och hur du kan förebygga skador.

Drabbad av översvämning

  • Flytta på känsliga saker så fort som möjligt.
  • Försök att torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Stoppa inströmmande vatten från till exempel golvbrunnen genom att trycka ner trasor och ställ något tungt på, eller från källardörren genom att täta runt den.
  • Ta bilder på översvämningen och på skadad egendom.
  • Släng inga saker innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag.
  • Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag. Du kan få ersättning från din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. 

- Det kan vara svårt att komma fram till försäkringsbolagen som nu får många samtal av drabbade men du kan som regel anmäla din skada på försäkringsbolagens webbplats, säger Peter Stark, jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Så här gäller försäkringarna

Du kan få ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring för olika översvämningsskador. Vid skyfall krävs det att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

- För att få ersättning från försäkringen ska vatten ha runnit in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller trängt upp genom en avloppsbrunn. Skador som uppstår på grund av dålig dränering ersätts däremot inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller, säger Peter Stark.

Har dina lösa saker, som möbler och kläder, skadats kan du få ersättning från din hemförsäkring. Om skadan är stor och du inte kan bo kvar i ditt hem medan den åtgärdas så kan din hemförsäkring även ersätta merkostnader för annat boende.

Skillnader i självrisk och åldersavdrag

Självriskerna för översvämningsskador varierar stort mellan olika försäkringsbolag och typ av försäkring, från 1 500 kronor och upp till 10 procent av skadekostnaden.

Försäkringsbolagen gör också åldersavdrag om de skadade byggnadsdelarna inte är nya. Det innebär att ersättningen minskar beroende på hur gammal egendomen är. Det maximala åldersavdrag som försäkringsbolagen gör vid en skada brukar variera från 10 000 till drygt 100 000 kronor beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring.

Förebyggande åtgärder

  • Förvara inte lös egendom på golvnivå i källaren, använd hyllor och lägg värdefulla saker högt upp.
  • Kontrollera regelbundet skicket på dörrar, fönster och ramverk under eller nära marknivå.
  • Kontrollera dräneringen runt huset regelbundet, till exempel vart tionde år.
  • Se till att hängrännor och stuprör fungerar, rensa från löv och grenar.
  • Kontrollera regelbundet husets tak och leta efter möjliga skador och problem. Välrenommerade takfirmor brukar ofta erbjuda rådgivning och behovsanalys.

Läs mer om naturskador och vattenskador under villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar.