2021-08-30 Nyhet

Amorteringsfrihet på grund av Coronapandemin upphör

Den 31 augusti upphör det undantag från kravet på amortering av bolån som har gällt under pandemin.

Under pandemin har det varit möjligt för bolånetagare att slippa amortera. Bankerna har kunnat bevilja amorteringsfrihet utan att låntagarna behövt ha några särskilda eller individuella skäl för att inte amortera.

Det var Finansinspektionen som i april 2020 gav bankerna tillåtelse att bevilja tillfälliga undantag från amorteringskraven för alla hushåll som ville det. Anledningen var att man ville ge bolånekunderna ett större ekonomiskt handlingsutrymme i den osäkra tid som pandemin medförde.

Finansinspektionen har beslutat att undantaget upphör den 31 augusti 2021.  Det innebär att kunder som haft uppehåll ska återgå till att amortera enligt sin tidigare amorteringsplan.

- En bank kan ändå bevilja dig ett tillfälligt amorteringsuppehåll, men då måste du ha särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan till exempel vara en närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa, säger Eva Lindström, jurist hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Som huvudregel ska ett undantag från amortering vara tillfälligt och det ska utvärderas regelbundet av långivaren. Skulle de särskilda skälen finnas kvar under lång tid kan långivaren bevilja dig undantag i flera år. 

Läs mer hos Finansinspektionen: Bolån ska amorteras igen 

Läs mer om amorteringskraven på bolån på vår webbplats.