2020-09-17 Nyhet

Inbrott i ett fritidshus som står tomt – så här gäller försäkringen

Ofta sker inbrott och stöld i ett fritidshus när ägaren inte vistas där under en period och det då ser obebott ut. För en person som saknar tak över huvudet kan ett tomt fritidshus bli attraktivt som tillfällig bostad.

Förutom att vi numera möblerar med dyrare möbler och inredning lämnar vi allt oftare stöldbegärlig egendom i fritidshuset över vintern som till exempel TV, stereo, alkohol och konstverk. Vi förvarar också oftare dyrare sportutrustning och sportkläder i fritidshuset under längre tid.

Försäkringarna för fritidshus liknar villaförsäkringar och omfattar bland annat brandskador, läckageskador och vissa naturskador som drabbar byggnaden. De kan dessutom ha ett lösöresskydd som skyddar dina saker. Detta kan man ofta avtala om och bestämma ett försäkringsbelopp för.

- Det kan vara svårare att visa att en skada har skett under den tid du inte bor i huset. Du måste kunna bevisa att du har råkat ut för ett inbrott för att få ersättning från din försäkring, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Bortaskydd

Saknar du lösöreskydd så kan det så kallade bortaskyddet i din hemförsäkring gälla. Maxbeloppet är då 35 000 - 200 000 kronor beroende på hemförsäkring.

- Lösöreskyddet är begränsat. Du ersätts med högst det försäkringsbelopp som du har valt. Skyddet omfattar visserligen även stöldbegärlig egendom men det kan betraktas som oaktsamt att lämna kvar sådana saker i fritidshuset en längre tid. Det kan innebära att du får en lägre ersättning.

Skador på byggnaden

Om det blir skador på byggnaden efter ett inbrott så kan du få ersättning. Men det kan först göras ett ålderavdrag på fönster, dörrar eller annat som har skadats.

Om någon obehörig utnyttjat bostaden en tid kan det också leda till skador på byggnaden.

- Efter angrepp av skadedjur kan det bli aktuellt med sanering men det är osäkert om försäkringen ersätter en sanering efter att någon obehörig har vistats i fritidshuset. Här ser vi tyvärr att konsumenten kan komma i kläm då obehöriga gäster kan orsaka båda stora och otrevliga skador, avslutar Peter Stark.

Här kan du läsa mer om fritidshusförsäkringar och jämföra olika försäkringar