2020-11-20 Nyhet

Så gäller dina försäkringar vid storm

SMHI varnar för besvärligt väder med hårda vindar på flera ställen i landet. Hur gäller mina försäkringar om det uppstår skador efter en storm?

 - Du kan ha rätt till ersättning från flera olika försäkringar, till exempel din villaförsäkring, hemförsäkring och bilförsäkring. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller dina saker (lösöre) skadas av en storm kan du få ersättning från din villa– och hemförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Om stormen skadar ditt yttertak, till exempel takpannor eller takplåt, ersätts det. Däremot ersätts bara skador på putsen eller skorstensbeklädnaden om ett föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss har träffat huset.

Tomtmark

Både vid stormskador och översvämningsskador ersätts normalt byggnader som är försäkrade men oftast inte tomtmarken eller växthus. Träd, buskar, flaggstång eller staket brukar inte heller omfattas. Om däremot ett träd eller flaggstången på din tomt blåser omkull på huset, ersätts skadorna på bostadshuset.

Om du har en tilläggsförsäkring för din villa kan ersättning för vissa skador på din tomtmark ersättas. Stormskador på ett försäkrat garage brukar ersättas medan omfattningen för en fristående carport varierar mellan bolagen.

Förstörd mat vid strömavbrott

- I fall det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något. Det kan annars bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten, konstaterar Peter Stark.

Bilen

Skadas din bil i en storm behöver du en helförsäkring för att få ersättning från din bilförsäkring.

 - Om till exempel ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadat din bil kan grannen bli ersättningsskyldig för skadorna. Det krävs i så fall att du kan visa att grannen varit vårdslös. Det är ofta svårt att visa det, om det blåst storm. Saknar du vagnskadeförsäkring riskerar du att få betala hela reparationskostnaden själv, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om hemförsäkringar, villaförsäkringar och Bilförsäkringar.