2020-03-23 Nyhet

Nu finns en uppdaterad jämförelse över investeringssparkonton (ISK)

Vi har i flera år gjort en jämförelse över olika bolags investeringssparkonton. Jämförelsen uppdateras löpande och senaste versionen finns nu på vår webbplats.

Ett investeringssparkonto (ISK) kostar ingenting i sig, men du får däremot betala olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha på ditt ISK.

Det är viktigt att jämföra villkor och avgifter. I vår jämförelse hittar du bland annat uppgifter om vilka produkter som går att välja hos respektive bolag och vilka avgifter de tar ut.

- I den senaste jämförelsen av investeringssparkonton (ISK) kan vi se att det framför allt är utbudet av fonder som har förändrats hos bolagen, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Hos de flesta bolag är utbudet av fonder större än tidigare, medan det hos andra har blivit något färre fonder att välja mellan. Jämförelsen underlättar när man vill öppna ett investeringssparkonto och när man ska välja bolag för kontot, säger Susanne Johansson.

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier, fonder och andra finansiella produkter. Skattereglerna ser annorlunda ut än om du i stället skulle haft dina placeringar i en värdepappersdepå eller på ett fondkonto. Du behöver inte deklarera för vinster eller förluster när du säljer tillgångar du har på ett investeringssparkonto. I stället betalar du en årlig schablonskatt för värdet på kontot.