2020-03-06 Blogg

Grannens träd skadar ditt hus, hur gäller försäkringen?

Om ett träd blåser ner från grannens tomt och skadar ditt hus, vad gäller då? Är det grannens, din egen eller någon annan försäkring som kan ersätta skadorna? Och vad händer med självrisken?

Bild från PixabayDet korta svaret är att du i de allra flesta fall måste använda din egen försäkring och får betala en självrisk. ”Grannens försäkring gäller enbart om grannen har varit vårdslös”, säger Peter Stark jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vad täcker din egen försäkring?

Din egen försäkring täcker i de allra flesta fall att ett träd faller ner och skadar ditt hus. Det gäller oavsett om det är ditt träd eller grannes träd. Är det storm, dvs blåser 21 meter per sekund, så ersätter alla bolag skadorna. Men är det lägre vindstyrka än så kan det hos vissa bolag krävas att du har ett allrisktillägg för att få ersättning. Ifall det är tveksamheter kan uppgifter från SMHI styrka att det varit storm.

Villa/fritidshusförsäkringen täcker skador på huset. Men åldersavdrag (avskrivningar) och självrisk är något du måste betala själv. Och en sådan nödvändig åtgärd som bortforsling av trädet ingår inte, utan försäkringen täcker det som skadats.

Se till att alla byggnader på tomten är försäkrade

Det är väldigt viktigt att se till att alla byggnader på tomten är försäkrade. Ibland blir det fel när man tecknar försäkringen, eller så har man kanske byggt ut och inte lagt till byggnaden hos försäkringsbolaget. Kontrollera vad som står i ditt försäkringsbrev, så att garage, uthus och extrabyggnader ingår, och ta gärna en kontakt med ditt försäkringsbolag innan olyckan är framme.

Vad täcker grannens försäkring?

Grannens försäkring blir aktuell ifall det finns någon vårdslöshet från grannens sida. Det man brukar beskriva det som är t.ex. när träd är ruttna, lutar för mycket, eller på något annat tydligt sätt (så att du kan visa det) borde ha åtgärdats och att det är grannens fel att det inte gjorts.

Det faktum att grannens träd fallit på ditt hus innebär inte i sig att grannen är skyldig att betala. Att skadan skett räcker inte, utan grannen måste ha agerat vårdslöst. Den del av grannens villa/fritidshusförsäkring som blir aktuell är ansvarsförsäkringen, som ingår i alla husförsäkringar. I den ingår både att utreda och att faktiskt betala om det finns ett skadeståndsansvar. Du kan i så fall även få kompensation för bortforsling av trädet och självrisken i din egen försäkring.

Tips och råd

I praktiken kan vissa delar lösas annorlunda. Man kan tänka sig att grannar, med hänsyn till grannsämjan, väljer att dela på självrisker, eller i vissa fall även på skadekostnader. Inget hindrar att grannar hjälper varandra, även om försäkringarna har sin formella gång.
Man kan, via grannens ansvarsförsäkring, pröva om grannen varit vårdslös. Både att utreda och betala ingår. I så fall måste du ställa ett krav via brev eller mejl till grannen som sedan skickar det vidare det till sitt försäkringsbolag för utredning.

Hur försäkringarna gäller framgår av www.konsumenternas.se, läs om det som gäller villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar.

 

Om Gustav 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.