2020-01-21 Blogg

Rätt ersättning för medicinsk invaliditet?

Om du eller ditt barn drabbats av en skada och får ersättning. Hur vet ni att den är korrekt? Här ska du få några allmänna tips.

Den här sortens ersättningsfrågor är lite svåra och om du inte är nöjd med din ersättning bör du i första hand begära mer motivering av försäkringsbolaget.

Och önskar du en riktig ”second opinion” av någon utanför försäkringsbolaget har du alltid alternativet att klaga vidare till Personförsäkringsnämnden (PFN).

Vilket underlag fattar försäkringsbolaget sitt beslut på?

När ett försäkringsbolag fattar ett beslut är det centralt att veta på vilket underlag de gör det. Om det t.ex. inte finns tydliga journaler, om allt inte är med, eller om det saknas ett invaliditetsintyg så kan det göra att du har svårare att bevisa din rätt till ersättning. Brister i underlaget går ut över dig. Innan du går vidare och klagar måste du ställa dig frågan: Har du de bästa medicinska underlag som går att få? Annars är första steget att börja där ifall nya underlag kan leda till annan bedömning.

Rimlig invaliditetsgrad?

Säg att du anmält en skada och får ett brev som säger något i stil med: ”Skadan ger 3 procents medicinsk invaliditet och vi har satt in pengarna på ditt konto”. Då ska du stanna upp och tänka till. Beslutet kan såklart vara helt korrekt, men det behöver inte vara det. Du måste få en ordentlig motivering, en procentsiffra är inte en motivering, och många gånger finns det faktiskt ett visst bedömningsutrymme.

Fråga därför försäkringsbolaget vad som är den högsta och lägsta invaliditetsgraden för dina besvär. Försäkringsbolagen använder nämligen tabeller för medicinsk invaliditet som är gemensamma för hela branschen, men exakt vilken procent just du landar på är ofta en bedömning. Vissa skador är vad de är (amputation ger t.ex. alltid en viss procent) men för många skador finns ett ”spann” där de ersätts med t.ex. allt från 1 till 10 procent. Om du då fått 9 procent så är det ganska nära taket, medan 5 procent är mer av en normalgrad.

Tabeller för medicinsk invaliditet

Du hittar försäkringsbolagets tabeller för medicinsk invaliditet i den här länken och också exempelärenden (se externa webbplatser). Ibland det lätt att ha för höga förväntningar på ersättning och majoriteten av alla skador som ersätts landar mellan 1 och 10 procent. Har du flera försäkringar ska försäkringsbolagen fatta beslut oberoende av varandra. Om ett bolag säger 7 procent men ett annat säger 5 procent så är det uppenbart att du bör klaga på det senare.

Försäkringsbeloppet påverkar

Kom också ihåg att olika försäkringsbelopp leder till olika ersättning. 3 procents medicinsk invaliditet ger 15 000 kr i en försäkring där du har ett försäkringsbelopp på 500 000 och 30 000 om försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr.

Checklista

  • Skicka så bra underlag som möjligt
  • Begär en tydlig motivering av ett nej
  • Klaga inom bolaget om du inte är nöjd
  • Klaga till Personförsäkringsnämnden (PFN)

Konsumenternas Försäkringsbyrå kan ge också ge tips när du ska klaga. Kontakta oss helst tidigt i processen Däremot kan vi inte svara på medicinska frågor eftersom vi inte är experter på det.

Hoppas att detta inlägg var till hjälp. Du kan också kontakta oss på www.konsumenternas.se och se även vår klagoguide.

 

Om Gustav 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.