2020-01-28 Nyhet

Rätt ersättning för medicinsk invaliditet?

Om du begär ersättning från en olycksfallsförsäkring eller en barnförsäkring efter en skada, finns det flera saker du själv kan göra för att kontrollera att du får ett korrekt belopp. Det viktigaste är att du får fram ett så bra medicinskt underlag som möjligt så att försäkringsbolaget fattar beslut på rätt grunder.

Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, reder ut vad du kan göra för att känna dig nöjd med den ersättning du får efter en skada. I ett blogginlägg skriver han om på vilka grunder försäkringsbolagen normalt fattar sina beslut och hur du kan gå vidare för att få en second opinion eller överklaga försäkringsbolagets bedömning, om du tycker att det behövs.

Försäkringsbeloppet påverkar

Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du valt i din försäkring.

- Olika försäkringsbelopp leder till olika ersättningsbelopp, förklarar Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, med särskild inriktning på personförsäkringar för barn och vuxna. Tre procents medicinsk invaliditet ger 15 000 kr i en försäkring där du har ett försäkringsbelopp på 500 000 kr och i stället 30 000 kr om försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr.

- Det kan vara lätt att ha för höga förväntningar på ersättning, säger Gustav Jonsson. Majoriteten av alla skador som ersätts landar på mellan 1 och 10 procent av det försäkringsbelopp man valt i sin försäkring. Därmed inte sagt att du ska nöja dig med endast en formulering av typen "Skadan ger 3 procents medicinsk invaliditet och vi har satt in pengarna på ditt konto". Det är inte en motivering av beslutet som är tydlig nog.

Läs mer i Gustav Jonssons blogginlägg om Rätt ersättning.

Checklista när du begär ersättning för medicinsk invaliditet

  • Skicka så bra medicinska underlag som möjligt
  • Begär en tydlig motivering av ett nej
  • Klaga inom bolaget om du inte är nöjd
  • Klaga till Personförsäkringsnämnden (PFN)

Om du vill klaga på ett beslut kan Konsumenternas Försäkringsbyrå ge tips om hur du ska gå till väga. Kontakta oss helst tidigt i processen Vi kan däremot inte svara på medicinska frågor, eftersom vi inte är experter på det.