2020-12-28 Nyhet

Välja eller byta försäkring vid årsskiftet?

Många sakförsäkringar har sin huvudförfallodag runt årsskiftet. Det är den dag när du kan byta en ettårig försäkring.

Som regel kan du bara byta din hem-, villa- bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Den kan infalla när som helst på ett år men många gör det efter ett årsskifte.

Innan du väljer en ny försäkring rekommenderar vi att du i första hand jämför innehållet i olika försäkringar. Du kan även kontrollera hur nöjda försäkringsbolagets kunder är och förstås även jämföra priset. 

Personförsäkringar, som till exempel barnförsäkringar, bör du vara försiktig med att byta. Detsamma gäller för djurförsäkringar.

 - Den nya försäkringen kommer inte att gälla för sjukdomar eller skador som fanns innan försäkringen började att gälla. Du kan till exempel få en diagnos fastställd lång tid efter att du sökte vård för de första symtomen. Det kan då bli svårt att få ersättning för en sådan skada om du har bytt eller tecknat en ny försäkring, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om att välja och byta försäkring

Läs mer om att välja barnförsäkring och risker med att byta djurförsäkring