2021-01-05 Nyhet

Stärkt skydd för konsumenter som vill spara på konto

Från och med den 1 januari 2021 måste alla företag som vill erbjuda konsumenter konton för sparande ha tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse. Alla konton kommer då att ha statlig insättningsgaranti, Ett undantag görs för så kallade sparkassor.

Riksdagen har beslutat att den nuvarande lagen om inlåningsverksamhet ska upphävas och ersättas med nya krav: Alla Inlåningsföretag, förutom vissa kooperativa företag, kommer att behöva ansöka om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse. Söker de inte, eller får de inte tillstånd, måste de upphöra med sin verksamhet.

För dig som konsument innebär det att du kan känna dig trygg med att alla företag som erbjuder konton för sparande har tillstånd för sin verksamhet, att de står under tillsyn av finansinspektionen och att ditt sparande omfattas av insättningsgaranti.

Inlåningsföretagen försvinner

Inlåningsföretag är företag som inte är banker men har tagit emot pengar från allmänheten. Räntorna har varit högre än de som banker och kreditmarknadsbolag erbjuder, i och med att du tagit en högre risk än om du sparat på ett sparkonto med statlig insättningsgaranti hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag. Inlåningsföretagen har alltså inget skydd för pengarna om företaget skulle gå i konkurs.

- Det har varit svårt för konsumenter att uppfatta skillnaden mellan insättningar som omfattas av insättningsgarantin och insättningar som inte gör det, säger Fredrik Pettersson jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Förhoppningsvis försvinner problemet i och med de nya lagkraven, fortsätter Fredrik Pettersson.

Sparkassorna blir kvar

Vissa kooperativa företag (sparkassor) kommer att få fortsätta driva sin inlåningsverksamhet trots att pengarna inte skyddas av insättningsgarantin.

- När det gäller sparkassor anser lagstiftaren att de  fyller en viss samhällsfunktion, säger Fredrik Pettersson. Bland annat kooperativa bostadsbolag och vissa pensionskassor har i dagsläget inlåningsverksamhet för sina medlemmar.

Läs mer om insättningsgaranti.