2020-12-31 Nyhet

Insättningsgarantin höjs till 1 050 000 kr

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för dig som sparar på konto. Nu höjs det högsta ersättningsbeloppet till 1 050 000 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Insättningsgaranti gäller på sparkonton i banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär i första hand att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs, upp till ett visst belopp.

Insättningsgarantin bygger på ett EU-direktiv som bestämmer att ersättningsbeloppet ska motsvara 100 000 euro. Reglerna är därför snarlika i de olika EU-länderna. Den svenska insättningsgarantin har den senaste 5-årsperioden varit 950 000 kr. Det beror på att Sverige år 2016 valde att knyta insättningsgarantin till kronan i stället för till euron.

Varför höjs beloppet?

- Höjningen till 1 050 000 kr beror på en anpassning av värdet på den svenska kronan till värdet på euron, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

EU-direktivet slår fast att ersättningsbeloppet ska motsvara 100 000 euro och att beloppet för insättningsgarantin därför ska kontrolleras mot den lokala valutakursen vart femte år och justeras om avvikelsen är för stor.  

- Den svenska kronan har försvagats mot euron (9,35 kr 2015 mot 10,46 kr 2020). Därför behövde nu det svenska beloppet höjas, vilket är positivt för dig som sparar på konto, avslutar Fredrik Pettersson.

Det är Riksgälden som beslutat att höja det högsta ersättningsbeloppet till 1 050 000 kr. Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även i uppdrag att värna finansiell stabilitet.

Läs mer om insättningsgarantin här.

Läs mer om Riksgälden här.