2020-12-07 Nyhet

Enklare att räkna på bolån och ränteskillnadsersättning

På nya konsumenternas.se hittar du som tidigare våra populära kalkyler. Du kan till exempel räkna ut både månadskostnad och årskostnad för ditt bolån. Eller vad du får betala för att lösa ett bundet bolån i förtid, så kallad ränteskillnadsersättning.

Alla kalkyler på nya konsumenternas.se har fått ny design och förbättrade funktioner så att du enklare kan förstå resultaten.

Bolånekalkylen

I Bolånekalkylen framhäver vi resultatet på ett tydligare sätt än tidigare, så att du lika lätt ser kostnaden per månad som kostnaden per år.

- Dessutom ser du nu belåningsgraden för lånet uttryckt i procent – det vill säga hur stort lån du tar i förhållande till värdet på din bostad, berättar Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Kalkylen för att beräkna ränteskillnadsersättning

I kalkylen för ränteskillnadsersättning kan du räkna ut hur mycket du behöver betala i ersättning till banken om du löser ditt bolån medan räntan fortfarande är bunden.

Kalkylen är den enda i sitt slag för konsumenter, och nu har vi förtydligat den så att den ska vara lättare att använda, säger Eva Lindström. Vi har även här förbättrat presentationen av resultatet.

Bättre hjälptexter

Vi har försett båda kalkylerna med texter som berättar hur du kan använda kalkylerna, och vi informerar även om viktiga saker att tänka på i samband med att du ska ta ett bolån, eller lösa ett befintligt lån.

Här hittar du alla våra kalkyler & verktyg.