2019-10-20 Blogg

Hur klagar man på ett försäkringsbolag?

Om du är missnöjd med till exempel en ersättning från ett försäkringsbolag ska du klaga på beslutet. På konsumenternas.se finns en klagoguide som ger hjälp. Men jag ska försöka ge några fler konkreta tips.

Det finns för det första inga ”formkrav” som att du måste ringa, mejla eller skriva brev när du klagar. Det viktiga är att man uttrycker sin vilja och standard är att man skickar en begäran om omprövning till den som fattat beslutet.

Bäst är att du klagar skriftligt (per brev eller mejl) och också får ett skriftligt svar. När man klagar skriftligt kan man visa att man klagat inom rimlig tid och det är ingen tvekan om vad som sagts. Med fördel kan man använda sig av vår klagoguide där du även hittar en brevmall.

Oavsett hur du gör är det viktigt att du:

  • Anger vilket ärende det gäller
  • Beskriver vad du är missnöjd med
  • Begär en bättre motivering om du fått ett nej

I dess kortaste form räcker det att skriva t.ex. ”Jag vill att ni omprövar beslutet x eftersom jag inte är nöjd med ersättningen”. Sedan är det bättre om man säger lite mer och lägger fram argument för sin sak.

Några exempel:

  • ”Jag anser att ersättningen är för låg eftersom motsvarande bilar säljs på begagnatsidorna x, y och z för ett 25% högre pris än vad ni har bedömt, se bilaga”.
  • ”Att värmepumpen inte ska ersättas tycker vi inte framgår av försäkringsvillkoren. Kan ni tydligt peka på var det står? Och ett sådant eventuellt undantag tycker vi borde också funnits med i förköpsinformationen och försäkringsbrevet. Med stöd av oklarhetsregeln anser vi att ett sådant undantag inte borde få tillämpas”.

Man bör alltid begära att få en tydlig motivering till varför ett försäkringsbolag säger nej. De måste förklara vad de stödjer sig på när de säger nej, som lagtext, försäkringsvillkor, eller tidigare rättsfall. Så länge du inte fått en tydlig motivering finns alltid skäl att ompröva.

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.