2019-11-14 Nyhet

Bolån – vi har en oberoende jämförelse över listräntor och snitträntor

Funderar du på att byta bank för att få bättre villkor för ditt bolån? Passa då på att jämföra olika bankers räntor i vår boräntejämförelse. Där ser du dels de räntor som alla banker annonserar, den s.k. listräntan, dels bankernas genomsnittsräntor, som är baserade på vad kunder förhandlat sig till. Vi uppdaterar uppgifterna kontinuerligt och du kan se historiska genomsnittsräntor från ett år tillbaka i tiden.

Bankerna skyldiga att redovisa genomsnittsräntor

Vi har i dagarna uppdaterat vår jämförelse av boräntor med aktuella räntor. Listräntorna är de räntor som banken annonserar i sin reklam. Utifrån dem kan man ofta förhandla med banken för att få rabatt. Sedan 2015 är alla som ger ut bolån skyldiga att redovisa vilka räntor som de faktiskt avtalar om med sina kunder. Det gör de genom att redovisa ett genomsnittsvärde över de lån som de beviljat under en viss period. Genomsnittsräntorna redovisas varje månad och för varje räntebindningsperiod, 3 månader, 1 år, 3 år osv. Du hittar både de senaste genomsnittsräntorna och genomsnittsräntorna för ett år tillbaka i tiden i jämförelsen.

Vilken ränta får du? 

Även om du och banken har kommit överens om att binda ditt lån till en viss ränta så bestäms räntan i slutändan av vilken ränta som gäller den dag då lånet betalas ut. Ofta är skillnaden inte så stor från dag till dag men ibland kan det innebära ganska stora förändringar. Det såg vi exempel på nyligen när ett par banker avslutade en räntekampanj i förtid och räntan steg från 1,09% till 1,34%.

Vill du vara säker på vilken ränta du ska få kan du avtala med banken om s.k. räntesäkring.