2019-05-07 Blogg

Kan man snabba på försäkringsbolagets handläggning?

Om du tycker att skaderegleringen drar ut på tiden, vad kan du göra då? Du kan på olika sätt försöka göra din röst hörd och påminna försäkringsbolaget. Du kan också ha rätt till dröjsmålsränta på ersättningsbelopp i vissa situationer även om den är låg.

Skaderegleringen ska ske skyndsamt

Det finns olika krav på hur försäkringsbolagen ska sköta sin skadereglering.

  • I försäkringsavtalslagen står att skaderegleringen ska ske ”skyndsamt”. Kommer försäkringsbolaget inte fram till ett beslut inom 30 dagar från det att de har alla uppgifter som behövs för beslut kan du ha rätt till dröjsmålsränta.
  • En branschrekommendation om principer för skadebehandling säger att ”Försäkringsbolaget skall lämna aktiv service och utredningen skall utföras så snabbt som möjligt.”

Vad kan du göra för att driva ärendet framåt?

Bild från freeimages.comTyvärr kan det vara så enkelt att ärenden hanteras i turordning och att handläggarna är högt belastade. Men försäkringsbolaget ska ändå lämna tydlig information till dig som kund. Eftersom du inte äger processen är det svårt att göra så mycket mer än att påminna och se till att få information. Men det här kan du göra:

För det första kan du dubbelkolla att försäkringsbolaget har alla uppgifter de behöver från dig. Men efter det så kan du:

  1. Kontakta skaderegleraren och höra vad som händer och när du kan förvänta dig svar.
  2. Kontakta skadechefen, chefen för avdelningen, om du inte är nöjd med skadereglerarens svar.
  3. Kontakta den som är klagomålsansvarig, det är ett annat spår om de första inte fungerar.

Glöm inte dröjsmålsränta

Försäkringsbolaget ska självmant betala dröjsmålsränta i de fall du har rätt till det, men det händer att de glömmer det. Då får du påminna dem om det. Du kan ha rätt till dröjsmålsränta om det har gått mer än 30 dagar från det att du lämnat in alla handlingar som behövs. Dröjsmålsränta kan du bara få om du ska få kontant ersättning, inte om bolaget exempelvis ska reparera din skadade egendom.

Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen och består av referensräntan plus 8 procent i årlig ränta. Om referensräntan t ex är 0 procent blir totala räntan 8 procent. Tänk på att 8% per år i dröjsmålsränta bara innebär cirka 0,7% per månad.

För att beräkna ränta kan du använda Kronofogdens beräkningsverktyg.

En specialsituation när svar om omprövning dröjer

Om du har fått ett skriftligt beslut från försäkringsbolaget, men inte är nöjd med det utan vill ha det omprövat, gäller lite andra regler. Om du har begärt omprövning och försäkringsbolaget i det läget inte svarar efter t.ex. 1 månad, 2 påminnelser och 3 telefonsamtal – dvs om du inte får någon respons alls – vad gör du då? Du kan då skriva att du tolkar det uteblivna svaret som ett nej och kommer att gå vidare till t.ex. ARN om du inte får svar inom 14 dagar.

Se även Klagoguiden på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Summering

Du är till stor del i händerna på försäkringsbolaget, trots att lagen säger att handläggningen ska vara ”skyndsam”. Du kan påminna försäkringsbolaget på olika sätt att de ska ge såväl aktiv service som tydlig information. Tänk också på att begära dröjsmålsränta om försäkringsbolaget missar det.

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.