2018-04-16

Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse för 2017 publicerad

Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse för 2017 finns nu att läsa på webbplatsen. Det som lyfts fram är bland annat att frågor inom området Betala har ökat markant och nu är det område där byrån får flest frågor.

Under 2017 registrerade Konsumenternas Bank- och finansbyrå drygt 6 150 ärenden, vilket är en ökning med 650 ärenden jämfört med året före. Tidigare har området Låna varit det som genererat flest frågor från konsumenterna men i år har det varit frågor om betalningar. Frågor som rör betalkort är den enskilt största frågan.

- Alla konsumenter som kontaktat Konsumenternas Bank- och finansbyrå under året har på olika sätt gett oss djupare kunskap om den finansiella marknaden, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Inte minst om vad konsumenterna upplever som problematiskt.

Det verkar som att den finansiella marknaden fortsätter att vara svår att förstå för många konsumenter.

- När det dyker upp fler aktörer så är det som att marknaden går åt två håll, funderar Kicki Westerståhl. Många konsumenter har glädje och nytta av utvecklingen men vi uppfattar också att den innebär fallgropar, med nya aktörer, nya tjänster och produkter som konsumenterna är obekanta med.

- Vi sätter in konsumenternas erfarenheter i ett sammanhang och får på så sätt en bild av hur marknaden ser ut från ett konsumentperspektiv, fortsätter Kicki Westerståhl.

Alla ärenden som kommer in till byrån registreras, analyseras och utgör underlag för återkoppling av konsumentproblem till huvudmännen: Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening.

- Vi följer utvecklingen och återkopplar till våra huvudmän, så att de kan agera med egenåtgärder och - där det behövs - tillsynsåtgärder, så att konsumenternas vardag på den finansiella marknaden blir mer begriplig och förutsägbar, avslutar Kicki Westerståhl.

Läs verksamhetsberättelsen här:

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå