2015-12-01

Hur gäller försäkringen vid storm?

Beroende på vilken skada du har drabbats av kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar, t ex villa-/hemförsäkringen och bilförsäkringen. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till rätt försäkringsbolag.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller lösöre skadas av stormen, vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm, kan du få ersättning från din villa-/hemförsäkring. Däremot ersätts skador på puts och skorstensbeklädnad oftast bara om något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.

- Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Men ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten, säger Maja Snödahl, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Tomtmark

Skador på tomtmark, inklusive t ex träd och staket, ersätts inte. Skador på ett garage eller växthus ersätts inte heller. Däremot ersätts skador på ditt hus om de orsakats av att träd på din tomt blåser omkull.

Om du har en tilläggsförsäkring för din villa kan du få ersättning för skador på din tomt.

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 000 och 3 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Bilen

- Har du en vagnskadeförsäkring på din bil så kan du alltid få ersättning från den, meddelar Peter Stark, också han jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men om
t ex ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil är det svårt att få ersättning för vagnsskadesjälvrisken. Grannen kan bara bli ersättningsskyldig om han eller hon varit vårdslös men det kan naturligtvis vara svårt att visa om det blåst storm, avslutar Peter Stark.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå