2018-03-26

Fastighetsägaren kan ersätta dig om dålig snöröjning orsakat skador på din bil

Har din bil fått skador på grund av att snö eller is fallit ner från ett hustak? Då kan du kräva att husägaren ersätter skadorna.

Så här i slutet av vintern kan värmen från solen leda till att snö och is faller från taken och skadar till exempel parkerade bilar eller människor som går på trottoaren.

- På allmänna platser ställs det stora krav på att fastighetsägarna regelbundet undersöker om taken behöver röjas, och röjer och/eller spärrar av området nedanför vid behov, berättar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Fastighetsägare är också skyldiga att varna allmänheten om det finns risk för skador, till exempel genom att sätta upp skyltar eller bockar. Om en fastighetsägare inte gör det och det inträffar en skada så har den som drabbas rätt till ersättning, utvecklar Helen Bernerfalk.

Även när det inte handlar om en allmän plats har fastighetsägare skyldighet att inom sitt område förhindra att människor och egendom kommer till skada. Fastighetsägaren får inte försumma att snöröja och sanda i anslutning till snöfall, eller om det behövs på grund av andra omständigheter som till exempel vid ett väderomslag.

Självrisk eller reparationskostnader

- Om din bil har blivit skadad av snö eller is som fallit ner från ett hustak så kan du få ersättning för skadorna genom din vagnskadeförsäkring, fortsätter Helen Bernerfalk. Självrisken kan du begära att få ersatt av fastighetsägaren. Om du inte har någon vagnskadeförsäkring kan du begära att fastighetsägaren också betalar reparationskostnaden.

Skicka ditt krav skriftligen

Skicka ditt krav skriftligen till ägaren av fastigheten. Ägaren kan då anmäla det till sitt försäkringsbolag - där han eller hon har sin ansvarsförsäkring. Det försäkringsbolaget bedömer om fastighetsägaren är skadeståndsskyldig och är det bolag som i så fall ersätter skadan.

- Om det gäller ett större och krav och du och fastighetsägaren hamnar i en rättstvist, har du möjlighet att använda rättsskyddet i din bilförsäkring för att betala kostnaderna för ett juridiskt ombud, avslutar Helen Bernerfalk.

Läs mer om vagnskadeskydd i bilförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå