2018-02-09

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av snötryck

Mycket snö börjar nu samlas på hustaken - särskilt i norra Sverige. Om snötrycket skulle knäcka till exempel en av takstolarna i ditt bostadshus kan du få ersättning genom din villaförsäkring.

Din villaförsäkring kan ersätta skador som orsakats av snötryck om de uppstått i hustaket på din bostad. Skador på andra tak, som altantak, skärmtak och liknande - eller skador på andra byggnader som garage och uthus - ersätts inte.

- I de flesta villaförsäkringar måste det dessutom vara takets bärande konstruktion (till exempel en takstol) som knäckts på grund av snötrycket för du ska kunna få ersättning, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

Vissa försäkringsbolag kan ersätta även andra snötrycksskador på den bärande konstruktionen i bostadshusets tak, till exempel när en bjälke har blivit sned.

- Då behöver alltså taket inte helt ha brutit samman för att bolaget ska ersätta skadan, förklarar Peter Stark. Du kan se i vår jämförelse av villaförsäkringar vilka skador ditt försäkringsbolag ersätter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå