Checklista - återköpa individuell tjänstepension

Skatteverket tillåter återköp när din individuella tjänstepension är värd mindre än ett aktuellt prisbasbelopp. Men det krävs också att försäkringsbolaget tillåter återköp och att du får arbetsgivarens, dvs försäkringstagarens, tillåtelse.

Kontrollera din rätt till återköp

Steg 1 – Kontrollera att det aktuella värdet på din individuella tjänstepension understiger ett prisbasbelopp.

Steg 2 – Kontrollera hos ditt försäkringsbolag om du har rätt att återköpa din individuella tjänstepension.

Steg 3 - Kontrollera hos den arbetsgivare som står som försäkringstagare för din individuella tjänstepension att de tillåter återköp.

Bedöm om det lönar sig

Steg 4 - Ta reda på hur stor återköpsavgiften kommer att bli från den individuella tjänstepension du vill återköpa.

Steg 5 - Tänk på att aktuellt värde efter avgift kommer att läggas ovanpå din inkomst för innevarande beskattningsår och återköpet kommer att inkomstbeskattas.

Återköpet

Steg 6 – Meddela ditt försäkringsbolag att du vill gå vidare med ett återköp. Du får då en blankett att fylla i för din individuella tjänstepension.

Steg 7 – Blanketten måste skrivas under av försäkringstagaren, vilket i normalfallet är din arbetsgivare. Sök upp en behörig firmatecknare och be om påskrift.

Steg 8 – Skicka nu den påskrivna blanketten till försäkringsbolaget.

Steg 9 – Återköpet genomförs och aktuellt värde (efter att alla värdepapper har sålts av) minus återköpsavgiften och inkomstskatten betalas ut som ett engångsbelopp till dig.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå