Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Skadestånd för utebliven försäljning

ARN 2002-7873 – Värdepappersbolag skadeståndsskyldigt eftersom bolaget inte genomfört försäljning av teckningsrätter.

Bolaget hade inför en nyemission skickat meddelande till konsumenten om att konsumenten tilldelats visst antal teckningsrätter. Konsumenten skulle aktivt svara på erbjudandet genom att skicka in en bifogad svarstalong.

Av informationen framgick också att om konsumenten underlät att svara eller önskade teckna ett mindre antal aktier skulle bolaget sälja överskjutande antal teckningsrätter för konsumentens räkning.

Nämnden konstaterade att bolaget inte sålt överskjutande teckningsrätter. Eftersom bolagets agerande förorsakat K ekonomisk skada, ansåg nämnden att värdepappersbolaget skulle ersätta K den skada som uppstått.