Skada på ytterdörr

ARN 2016-03555 - Allrisken kan ersätta skada på ytterdörr som brutits upp för att ge akut vård på grund av sjukdom.

Efter att konsumenten (K) blivit plötsligt sjuk på grund av blodförgiftning, föll han ihop på hallgolvet i sin bostad och var oförmögen att ta sig upp för att öppna dörren till räddningstjänsten. Räddningstjänsten bröt därför upp Ks ytterdörr för att kunna ge K akut vård. K bor i bostadsrätt och enligt föreningens stadgar är det bostadsrättshavaren som ansvarar för ytterdörren. K begärde ersättning ur allriskmomentet i Ks försäkring för skadorna på dörren samt kostnaden för låssmed.

Försäkringsbolaget medgav att sjukdomsfallet var en plötslig och oförutsedd händelse men bestred att forceringen av dörren var en direkt ekonomisk förlust på grund av sjukdomsfallet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade inledningsvis att parterna var överens om att Ks sjukdomsfall var en plötslig och oförutsedd händelse. Det parterna var oense om var om skadan på ytterdörren kunde ses som en direkt ekonomisk förlust till följd av sjukdomsfallet.

ARN konstaterade att forceringen av dörren skett på grund av Ks sjukdom och för att ge K nödvändig vård samt haft ett nära samband i tid och rum med sjukdomsfallet. Skadan på dörren hade därmed, enligt nämndens bedömning, ett sådant omedelbart samband med sjukdomsfallet att den skulle betraktas som en direkt ekonomisk förlust till följd av sjukdomen. Mot denna bakgrund ansåg nämnden att K hade rätt att få ersättning ur försäkringens allriskmoment.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.