Flygförsening

ARN 2018-12613 Ersättning utgick för flygförsening som medfört att k missat sitt anslutningsflyg, men inte för kö vid säkerhetskontroll och bagageutlämning.

Efter att K missat sitt anslutningsflyg begärde K ersättning ur sin reseförsäkring för det missade anslutningsflyget. K anförde att anledningen till att de missat anslutningsflyget var att det första flyget var försenat och att det var kö till säkerhetskontrollen och bagageutlämningen vid mellanlandningen.
Bolaget påpekade att försäkringen enligt villkoren endast omfattas av missat anslutningsflyg till följd av att flyget var försenat. Bolaget bedömde att K missat anslutningsflyget på grund av förseningar i säkerhetskontrollen och bagageutlämningen, varför ersättning nekades.

ARN ansåg att det av utredningen framgick att resenären drabbats av ett försenat flyg och att förseningen genomförde i att de missade anslutningsflyget. Oavsett kötiden i bagagehanteringen hade K hunnit med anslutningsflyget om det första flyget hade varit i tid.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2023-20919 Ersättning utgick ej för flygförsening som medfört att k missat sitt anslutningsflyg. K har inte börjat sin anslutningsresa i så god tid att man under normala förhållanden ankommer till flygplats eller motsvarande senast två timmar före avgång.

Efter att K missat sitt anslutningsflyg begärde K ersättning ur sin reseförsäkring för det missade anslutningsflyget. K anförde att anledningen till att de missat anslutningsflyget var att det första tåget var försenat pga tekniska fel.
Bolaget påpekade att försäkringen enligt villkoren endast omfattade missat anslutningsflyg till följd av att man påbörjat sin resa i tid med marginal på 2 timmar för både tåg A och tåg B. Bolaget bedömde att K missat anslutningsflyget på grund av K har inte påbörjats sin anslutningsresan i så god tid att man under normala förhållanden ankommer till flygplatsen, tågstationen eller motsvarande senast två timmar före avgång.

ARN ansåg att det av utredningen framgick att resenärerna drabbades av ett försenat tåg och att förseningen genomförde i att de missade anslutningsflyget.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.