Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Flygförsening

ARN 2018-12613 Ersättning utgick för flygförsening som medfört att k missat sitt anslutningsflyg, men inte för kö vid säkerhetskontroll och bagageutlämning.

Efter att K missat sitt anslutningsflyg begärde K ersättning ur sin reseförsäkring för det missade anslutningsflyget. K anförde att anledningen till att de missat anslutningsflyget var att det första flyget var försenat och att det var kö till säkerhetskontrollen och bagageutlämningen vid mellanlandningen.
Bolaget påpekade att försäkringen enligt villkoren endast omfattade missat anslutningsflyg till följd av att flyget var försenat. Bolaget bedömde att K missat anslutningsflyget på grund av förseningar i säkerhetskontrollen och bagageutlämningen, varför ersättning nekades.

ARN ansåg att det av utredningen framgick att resenärerna drabbats av ett försenat flyg och att förseningen resulterade i att de missade anslutningsflyget. Oavsett kötiden i bagagehanteringen hade K hunnit med anslutningsflyget om det första flyget hade varit i tid.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.