Bagageförlust

ARN 2018-04287 – Bagageförlust ersattes inte då resan ansågs avslutad när K och bagaget hade anlänt till flygplatsen.

Vid hemkomst från resa saknades en väska vid bagageutlämningen. K begärde ersättning ur kortförsäkringen för det förlorade bagaget. 

Försäkringsbolaget nekade ersättning då försäkringen endast gällde under en resa. Eftersom bagaget kommit bort på den svenska flygplatsen hade resan avslutats och händelsen omfattades inte av försäkringsvillkoren.
ARN fann att en resa enligt försäkringsvillkoren definieras som en resa utanför det land där den försäkrade är bosatt. Det innebär att om passageraren och bagaget har anlänt till flygplatsen föreligger ingen resa enligt villkorens mening.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut