Stöld

ARN 2016-05453 - Hemförsäkringen ersätter inte stöld av stöldbegärlig egendom som förvaras utanför bostaden i ett förråd eller annat biutrymme.
 
Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin hemförsäkring för äkta mattor och elektronisk utrustning som stulits vid inbrott i K:s förråd. Försäkringsbolaget nekade ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren enligt vilka ersättning inte utgår för stöldbegärlig egendom som stulits ur biutrymme till bostaden.

Allmänna reklamationsnämnden uttalade att försäkringsbolaget hade rätt att neka K ersättning eftersom att försäkringsvillkoren undantar stöld av stöldbegärlig egendom, såsom äkta mattor och elektronisk utrustning, som förvarats i biutrymmen. 

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2013-06805 – Högt aktsamhetskrav för stöldbegärlig egendom som medtas utanför bostaden.

Konsumenten (K) blev bestulen på elektronik som hade lämnats i en resväska i hotellets bagageutrymme dit andra hotellgäster också hade tillträde.

Försäkringsbolaget ansåg att K inte hade iakttagit aktsamhetskraven i villkoren för stöldbegärlig egendom då egendomen hade lämnats obevakad i bagageutrymmet. Försäkringsbolaget satte därför ned ersättningen med 50 %.

Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) krävde K full ersättningen för egendomen med motiveringen att aktsamhetskraven var uppfyllda då egendomen lämnats i avsett förvaringsutrymme.

ARN ansåg att aktsamhetskraven för medhavd stöldbegärlig egendom inte var uppfyllda när K utan skälig anledning har lämnat egendomen obevakad i ett utrymme som andra hade tillgång till och att det därmed fanns skäl för försäkringsbolaget att sätta ned ersättningen med 50%.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.