Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Stöld

ARN 2016-05453 - Hemförsäkringen ersätter inte stöld av stöldbegärlig egendom som förvaras utanför bostaden i ett förråd eller annat biutrymme.
 
Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin hemförsäkring för äkta mattor och elektronisk utrustning som stulits vid inbrott i K:s förråd. Försäkringsbolaget nekade ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren enligt vilka ersättning inte utgår för stöldbegärlig egendom som stulits ur biutrymme till bostaden.

Allmänna reklamationsnämnden uttalade att försäkringsbolaget hade rätt att neka K ersättning eftersom att försäkringsvillkoren undantar stöld av stöldbegärlig egendom, såsom äkta mattor och elektronisk utrustning, som förvarats i biutrymmen. 

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2013-06805 – Högt aktsamhetskrav för stöldbegärlig egendom som medtas utanför bostaden.

Konsumenten (K) blev bestulen på elektronik som hade lämnats i en resväska i hotellets bagageutrymme dit andra hotellgäster också hade tillträde.

Försäkringsbolaget ansåg att K inte hade iakttagit aktsamhetskraven i villkoren för stöldbegärlig egendom då egendomen hade lämnats obevakad i bagageutrymmet. Försäkringsbolaget satte därför ned ersättningen med 50 %.

Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) krävde K full ersättningen för egendomen med motiveringen att aktsamhetskraven var uppfyllda då egendomen lämnats i avsett förvaringsutrymme.

ARN ansåg att aktsamhetskraven för medhavd stöldbegärlig egendom inte var uppfyllda när K utan skälig anledning har lämnat egendomen obevakad i ett utrymme som andra hade tillgång till och att det därmed fanns skäl för försäkringsbolaget att sätta ned ersättningen med 50%.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.