Allriskskada (plötslig, oförutsedd händelse)

ARN 2017-13674 - Plötslig och oförutsedd händelse som ersätts ur allriskförsäkringen.

Konsumenten (K) blev bestulen på kläder som hängde på tork i gemensam tvättstuga och krävde ersättning från försäkringsbolaget ur hemförsäkringens grundskydd alternativt allriskmoment.

Bolaget ansåg att rätt till ersättning ur grundskyddet inte förelåg då villkoren i denna del endast omfattar stöld när någon brutit sig in med våld vilket inte hade skett. Bolaget ansåg även att det inte kunde utges ersättning ur allriskskyddet då händelsen inte var att anse som plötslig och oförutsedd.

Allmänna reklamationsnämnden menade att stöld av kläder ur en låst tvättstuga måste anse vara såväl plötslig som oförutsedd varför ersättning skulle utgå ur försäkringens allriskmoment.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2017-01681 - En händelse som är plötslig men ej oförutsedd kan inte ersättas ur allriskförsäkringen.

Konsumenten (K) begärde ersättning ur hemförsäkringens allriskmoment för förlust av en vigselring värd 33 400 kr som försvunnit under postbefordran till USA dit ringen skickades för reparation.

Försäkringsbolaget motsatte sig kravet och menade att händelsen varken var plötslig eller oförutsedd.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kom fram till att vigselringen måste antas ha försvunnit efter det att paketet hade skickats iväg, under ett kort händelseförlopp som K inte hade möjlighet att ingripa mot, och att det därför varit fråga om en plötslig händelse. Däremot ansåg ARN att det inte var fråga om en oförutsedd händelse då K skickat ringen med en försändelse som inte varit tillräckligt säker med hänsyn till ringens höga värde, vilket K borde ha insett.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.