Otydliga villkor

ARN 2018-01937 - Vid otydliga villkor har Ks tolkning företräde framför bolagets.

Vid hissande av storsegel använde K benen och ryggen för att öka kraften vilket medförde att axeln överbelastades och senorna skadades. K yrkade ersättning ur försäkringen med stöd av det villkor som kategoriserade olyckor som att: ”på grund av alltför stor ansträngning av benen eller ryggen, stukas en led, eller muskler, senor, ligament, eller ledkapslar är spända eller trasiga eller så uppstår buk eller ljumskbråck.”

K tolkade detta villkor som att försäkringen omfattade senskador på grund av alltför stor ansträngning av ben och/eller rygg, oavsett var senskadan uppstod.

Försäkringsbolaget motsatte sig Ks tolkning. Enligt bolaget angav försäkringsvillkoren att ersättning endast utgick för skador på ben och/eller rygg som orsakats av för stor ansträngning av benen eller ryggen. K kunde därför inte på ersättning för sin axelskada.

ARN ansåg att villkoren var otydliga och att de kunde tolkas på såväl bolagets som Ks vis. Om villkoren är otydliga ska företräde, enligt allmänna avtalsrättsliga principer, ges till den som inte har utformat villkoren. Försäkringsbolaget rekommenderades därför att reglera fallet såsom K hade tolkat dem.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.