Undantag för sjukskrivning pga sjukhistorik

ARN 2020-19261- En nu aktuell sjukskrivning kan inte anses ha samband med en sjukdom 17 år tidigare

Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin försäkring för låneskydd under en sjukskrivningsperiod.

Bolaget nekade att betala ersättning eftersom K hade sökt vård för sina besvär 2003, dvs 17 år före den sjukskrivning som nu är aktuell, och att sjukdomen därmed varit känd vid försäkringens tecknande 2018. Bolaget menade att försäkringen inte kan lämna ersättning för besvär som var kända innan tecknandet och hänvisade till följande försäkringsvillkor: Försäkringen omfattar inte sjukskrivning: som beror på sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande.

Allmänna Reklamationsnämnden konstaterade att det inte kan anses vara fråga om samma depressionssjukdom som 17 år tidigare. Den tidigare depressionen ligger mycket långt tillbaka i tiden och det har inte framkommit något i ärendet som tyder på att det är fråga om samma sjukdom. Nämnden rekommenderade därför bolaget att reglera skadan med utgångspunkt att den aktuella sjukskrivningen ska ersättas. Det undantag som bolaget hade åberopat skulle alltså inte tillämpas.

BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut.