Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Felaktigt utskickat försäkringsbrev

ARN 2006-3347 Felaktigt utskickat försäkringsbrev. Borde konsumenten ha insett att försäkringen inte gäller?

Konsumenten (K) nekades att teckna en sjukförsäkring på grund av Ks sjukhistorik. Ett år senare tecknade K en pensions- och kapitalförsäkring i samma bolag. Inför tecknandet fyllde han i en hälsodeklaration. Vid nytecknande av försäkringen framgick att försäkringen även omfattade en sjukförsäkring. K kontaktade bolaget som uppgav att uppgifterna var korrekta. Efter ett par månader fick K ett beslut från bolaget om att sjukförsäkringen blivit felaktig och skulle annulleras.

K yrkade ersättning ur sjukförsäkringen samt bestred bolagets påstående om att sjukförsäkringen var ogiltig. Bolaget nekade ersättning och anförde att K på grund av tidigare sjukdomar insett eller borde ha insett att premieavin och försäkringsbeskedet fått ett annat innehåll än åsyftat.

ARN konstaterade att K fått ett försäkringsbrev där sjukförsäkring även ingick, att K kontaktat bolaget för att dubbelkolla att försäkringsbeskedet var korrekt samt att premien betalats utan att bolaget har reagerat. Det är bolaget som har bevisbördan för att K insåg eller borde ha insett att sjukförsäkringen var ogiltig. Bolaget hade inte bevisat detta. K omfattades därför av sjukförsäkringen.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.