Felaktigt utskickat försäkringsbrev

ARN 2006-3347 Felaktigt utskickat försäkringsbrev. Borde konsumenten ha insett att försäkringen inte gäller?

Konsumenten (K) nekades att teckna en sjukförsäkring på grund av Ks sjukhistorik. Ett år senare tecknade K en pensions- och kapitalförsäkring i samma bolag. Inför tecknandet fyllde han i en hälsodeklaration. Vid nytecknande av försäkringen framgick att försäkringen även omfattade en sjukförsäkring. K kontaktade bolaget som uppgav att uppgifterna var korrekta. Efter ett par månader fick K ett beslut från bolaget om att sjukförsäkringen blivit felaktig och skulle annulleras.

K yrkade ersättning ur sjukförsäkringen samt bestred bolagets påstående om att sjukförsäkringen var ogiltig. Bolaget nekade ersättning och anförde att K på grund av tidigare sjukdomar insett eller borde ha insett att premieavin och försäkringsbeskedet fått ett annat innehåll än åsyftat.

ARN konstaterade att K fått ett försäkringsbrev där sjukförsäkring även ingick, att K kontaktat bolaget för att dubbelkolla att försäkringsbeskedet var korrekt samt att premien betalats utan att bolaget har reagerat. Det är bolaget som har bevisbördan för att K insåg eller borde ha insett att sjukförsäkringen var ogiltig. Bolaget hade inte bevisat detta. K omfattades därför av sjukförsäkringen.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.