Symtomdebut

ARN 2012-02948 - Bolaget ska ersätta skadan då de inte visat att sjukdomen visade symtom under karenstiden

Konsumenten (K) begärde, för sin sons räkning, ersättning ur dennes barnförsäkring som tecknades 1 september 2003. Sonen fick sina första symtom under 2008 och fick under 2011 diagnosen autism.

Bolaget nekade sonen ersättning med motiveringen att visandedag för sjukdomen enligt en BVC-journal varit den 12 november 2003. Då hade försäkringen varit i kraft i lite drygt två månader. I enlighet med försäkringsvillkoren hade sjukdom eller symtom på sjukdom därmed visat sig under kvalificeringstiden och ersättning för invaliditet kunde därmed inte medges.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att en förutsättning för ersättning är att sjukdomen har visat sig under försäkringstiden. Sjukdomen ska anses ha visat sig när man tar kontakt med sjukvården på grund av sjukdomen, alternativt symptom på sjukdomen. Enligt villkoren fanns dessutom en karenstid då ett krav för ersättning var att sjukdomen måste visa sig efter det att försäkringen varit i kraft i minst sex månader. Ks son kallades till en sedvanlig 3-årskontroll på BVC den 12 november 2003. Enligt nämnden hade bolaget inte visat att kontakten den 12 november 2003 togs med anledning av sjukdom eller symtom på sjukdom, dvs inom karenstiden. Bolaget skulle därmed ersätta sonens skada i enlighet med försäkringsvillkoren.

BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut.