Hälsodeklaration

ARN 2011-1027 - Oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen

I maj 2009 tecknade konsumenten (K) en barnförsäkring för sin dotters räkning. Dottern föddes den 31 mars 2009. Det visade sig att dottern hade en medfödd hörselskada. K begärde ersättning för dotterns hörselskada från barnförsäkringen. Försäkringsbolaget ersatte inte skadan med hänvisning till att K lämnat oriktiga eller ofullständiga svar i hälsodeklarationen. K menar att han inte lämnat oriktiga uppgifter då alla nyfödda barn testas på BB genom hörselscreening. Många barn får ett icke godkänt resultat i hörselscreeningen utan att de är hörselskadade. Det fanns alltså ingen anledning att misstänka någon hörselskada.

Bolaget lämnade ingen ersättning, med motiveringen att K lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om försäkringen. Om bolaget hade känt till de rätta förhållandena hade inte den aktuella försäkringen beviljats.

Allmänna reklamationsnämnden fann att K vid ansökan om barnförsäkring med medföljande hälsodeklaration besökt både läkare och audionom i anledning av de otydliga resultaten från hörselscreeningen. Enligt nämndens mening borde K därför besvarat vissa frågor i hälsodeklarationen med ja i stället för med nej. Genom att inte göra det hade K lämnat oriktiga uppgifter och någon ersättning för hörselskadan skulle inte lämnas från barnförsäkringen.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.