Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Hälsodeklaration

ARN 2011-1027 - Oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen

I maj 2009 tecknade konsumenten (K) en barnförsäkring för sin dotters räkning. Dottern föddes den 31 mars 2009. Det visade sig att dottern hade en medfödd hörselskada. K begärde ersättning för dotterns hörselskada från barnförsäkringen. Försäkringsbolaget ersatte inte skadan med hänvisning till att K lämnat oriktiga eller ofullständiga svar i hälsodeklarationen. K menar att han inte lämnat oriktiga uppgifter då alla nyfödda barn testas på BB genom hörselscreening. Många barn får ett icke godkänt resultat i hörselscreeningen utan att de är hörselskadade. Det fanns alltså ingen anledning att misstänka någon hörselskada.

Bolaget lämnade ingen ersättning, med motiveringen att K lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om försäkringen. Om bolaget hade känt till de rätta förhållandena hade inte den aktuella försäkringen beviljats.

Allmänna reklamationsnämnden fann att K vid ansökan om barnförsäkring med medföljande hälsodeklaration besökt både läkare och audionom i anledning av de otydliga resultaten från hörselscreeningen. Enligt nämndens mening borde K därför besvarat vissa frågor i hälsodeklarationen med ja i stället för med nej. Genom att inte göra det hade K lämnat oriktiga uppgifter och någon ersättning för hörselskadan skulle inte lämnas från barnförsäkringen.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.