Ärrersättning

ARN 2017-11014 - Krävs läkarvård för ärrersättning?

Konsumentens (K) dotter ramlade i hemmet och fick ett djupt och relativt stort sår på hakan. Enligt 1177 kunde K på egen hand tejpa hakan då såret inte var så djupt att benet syntes. K begärde ersättning för det ärr som uppstod.
Bolaget nekade ersättning då det enligt villkoret krävs att skadan krävt läkarbehandling. K hade enligt sin egen beskrivning tagit hand om skadan själv i och med att den inte var så allvarlig att det krävt läkarvård.
ARN konstaterade att en förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarvård. Nämnden ansåg inte att det var ett oskäligt villkor. I och med att nu aktuell skada inte krävt läkarvård ansåg ARN att ärret inte kunde ersättas.
BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2017-07995 Uppfyller en sjuksköterska kravet på läkarvård?

Konsumentens (K) son ramlade och slog i pannan i soffbordet. En sköterska hos 1177 bedömde att såret behövde tas om hand av sjukvården. K åkte till vårdcentralen med sonen och där fick de hjälp av en sjuksköterska som limmade ihop såret. K begärde ersättning för ärr via barnförsäkringen.

Bolaget nekade ersättning med hänsyn till att det framgår ur villkoret att det endast är sår som kräver läkarbehandling som ersätts, mindre sår ersätts inte. Bolaget ansåg att sakkunniga på vårdcentralen gjort bedömningen att skadan inte var tillräckligt allvarlig för att det skulle krävas åtgärd av en läkare.

ARN uttalade att det inte är oskäligt i sig att ha ett krav på läkarbehandling i villkoret. ARN konstaterade däremot att kravet inte framkommer i samband med bestämmelserna om ersättning för ärr. Kravet på att anlita behörig läkare uttrycks istället i en annan del av villkoret som avser åtgärder vid anspråk på ersättning. ARN ansåg därmed att villkoret var otydligt och att man därför får bortse från kravet. ARN överlämnade ärendet till försäkringsbolaget för att bedöma hur stor ersättning Ks son hade rätt till.

BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut.