Prisavdrag när tekniska problem försenade utbetalningar

Prisavdrag för administrationsavgifter när tekniska problem försenade utbetalningarna. Rätt att flytta försäkring och innehav beviljades dock inte.

Konsumenten (K) hade pensions- och kapitalförsäkringar i samma bolag. Under en tid hade bolaget problem med administrationen av försäkringarna vilket ledde till att endast 9 av 42 utbetalningar skedde på avtalad tid. Det var dessutom en transaktion som inte genomfördes alls. K begärde att befrias från de administrativa avgifterna samt att kostnadsfritt få flytta värdepappren till ett annat försäkringsbolag utan att behöva sälja innehaven.

Bolaget medgav att tekniska problem försenat utbetalningarna. De framhöll dock att K fått kompensation med 250 kr vilket byggde på en ränteberäkning baserad på förseningarnas längd. De medgav även att en utbetalning inte gått igenom men motsatte att det utgjorde grund för ytterligare kompensation. Bolaget motsatte sig även begäran om att flytta försäkringarna.

ARN fann att de brister som framkommit utgjorde ett omfattande fel i den tjänst som bolaget tillhandhöll. Med hänsyn till förseningarnas längd och övriga omständigheter ansåg ARN att ett skäligt prisavdrag var hälften av de administrativa kostnaderna under den period då försenade utbetalningar förekommit. Bristerna var dock inte så omfattande att K hade rätt att flytta värdepappren utan att sälja innehavet.

Beslut 2013-10454: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut