Bristfällig kreditprövning

ARN 2000-1830 – Kreditföretagets kreditprövning var bristfällig

Konsumenten köpte en bil på kredit av ett bilföretag. Efter en tid återsålde konsumenten bilen till bilföretaget och gjorde då en förlust på cirka 50.000 kronor.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att kreditföretaget hade beviljat konsumenten krediten trots att konsumenten hade ett flertal betalningsanmärkningar, låg inkomst och att ett flertal utmätningsförsök hade gjorts.

Mot bakgrund av detta ansåg Allmänna reklamationsnämnden att kreditföretagets kreditprövning varit bristfällig och att den därpå förlustbringande affären för konsumenten var en följd av det. Nämnden beslutade därför att kreditföretaget skulle ersätta konsumenten för den uppkomna förlusten. Eftersom nämnden ansåg att även konsumenten hade bidragit till det inträffade, sänktes (jämkades) det belopp som kreditföretaget skulle betala till konsumenten till 20.000 kronor.