Förlängd villkorsperiod

ARN 2012-01513 - Konsumenten (K) måste kontakta banken för att ändra villkorsperiod

K tecknade ett bolån med 5 års bunden ränta. K menade att hon inte hade fått någon påminnelse eller annan information från banken om att hon måste höra av sig till banken när villkorsperioden är slut.

Banken menade att det hade skickats en påminnelse till låntagaren om att kontakta banken skriftligen 14 dagar före villkorsändringsdagen för att ändra villkorsperioden.

Enligt villkoren för bolånet skall banken skicka information om alternativ till kredittagaren senast fyra veckor före villkorsändringsdagen. Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att oavsett om banken har skickat ett sådant brev eller om brevet inte kommer fram så är det K:s skyldighet att kontakta banken och meddela att hon önskar ändra villkorsperioden. Om K inte hör av sig till banken förlängs villkorsperioden med en lika lång villkorsperiod som innan, dvs i det här fallet, 5 år. Detta framgår av villkoren för bolånet.