Inte rätt att kvitta

ARN 1993-4643 – Banken hade inte rätt att kvitta mot personskadeersättning.

Konsumenten (K) fick personskadeersättning från sitt försäkringsbolag. Ersättningen sattes in på K:s bankkonto av försäkringsbolaget. Banken, som hade en fordran på K och hennes make med anledning av en fastighetskredit, kvittade (tog ut) större delen av ersättningen från kontot och åberopade att de hade kvittningsrätt.

Allmänna reklamationsnämnden ansåg att i de fall personskadeersättning betalas ut i nära anslutning till skadetillfället kan det antas att personskadeersättningen kommer att användas för rehabilitering eller för omedelbara inkomstförluster. Nämnden ansåg därför att personskadeersättning i dessa fall är att jämställa med lönemedel, pensioner och liknande medel som i normalfallet är undantagna från en banks kvittningsrätt. Banken hade därför inte haft rätt att kvitta.