Inte rätt att kvitta

ARN 1993-4643 – Banken hade inte rätt att kvitta mot personskadeersättning.

Konsumenten fick personskadeersättning från sitt försäkringsbolag. Ersättningen sattes in på konsumentens bankkonto av försäkringsbolaget. Banken, som hade en fordran på konsumenten och hennes make med anledning av en fastighetskredit, kvittade (tog ut) större delen av ersättningen från kontot och åberopade att de hade kvittningsrätt.

Allmänna reklamationsnämnden ansåg att i de fall personskadeersättning betalas ut i nära anslutning till skadetillfället kan det antas att personskadeersättningen kommer att användas för rehabilitering eller för omedelbara inkomstförluster. Nämnden ansåg därför att personskadeersättning i dessa fall är att jämställa med lönemedel, pensioner och liknande medel som i normalfallet är undantagna från en banks kvittningsrätt. Banken hade därför inte haft rätt att kvitta.