There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Krav mot kreditgivaren | Konsumenternas

Krav mot kreditgivaren

ARN 2003-2503 – Vid kreditköp har en konsument rätt att rikta krav även mot kreditgivaren.

Konsumenten hade köpt flygbiljetter via sitt konto i banken. Flygbolaget gick sedan i konkurs innan resan hann ske. Konsumenten krävde därför ersättning för kostnaderna för flygbiljetterna av banken. Konsumenten åberopade konsumentkreditlagen där det framgår att en konsument, vid ett kreditköp, har rätt att rikta samma anspråk mot kreditgivaren/kreditkortsutgivaren som mot den säljare som inte fullgjort sin del av avtalet.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade emellertid att det aktuella köpet av flygbiljetter inte var ett kreditköp. Banken hade endast tillhandahållit en betaltjänst (girobetalning från betalkontot). Konsumentkreditlagen var därför inte tillämplig i detta fall och konsumenten kunde inte heller få ersättning av banken för biljetterna.