Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Krav mot kreditgivaren

ARN 2003-2503 – Vid kreditköp har en konsument rätt att rikta krav även mot kreditgivaren.

Konsumenten hade köpt flygbiljetter via sitt konto i banken. Flygbolaget gick sedan i konkurs innan resan hann ske. Konsumenten krävde därför ersättning för kostnaderna för flygbiljetterna av banken. Konsumenten åberopade konsumentkreditlagen där det framgår att en konsument, vid ett kreditköp, har rätt att rikta samma anspråk mot kreditgivaren/kreditkortsutgivaren som mot den säljare som inte fullgjort sin del av avtalet.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade emellertid att det aktuella köpet av flygbiljetter inte var ett kreditköp. Banken hade endast tillhandahållit en betaltjänst (girobetalning från betalkontot). Konsumentkreditlagen var därför inte tillämplig i detta fall och konsumenten kunde inte heller få ersättning av banken för biljetterna.