Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Uttag i bankautomat

ARN 1999-7166 - Fel vid utbetalning ur bankomat?

En konsument skulle göra ett uttag ur en bankomat och knappade in ett belopp om 2 000 kr. Konsumenten fick tillbaka sitt kort men några sedlar betalades inte ut trots att hon väntade flera minuter.

Banken tog fram den s k eljournalen där alla bankomatuttag registreras. Eljournalen visade att ett belopp på 2 000 kr hade slagits in, att rätt kod använts och att 2 000 kr hade betalats ut i form av fyra stycken 500 kr sedlar. Banken visade också en kopia av kassarapporten för den aktuella dagen som visade att lika mycket pengar hade laddats in och tagits ut från bankomaten.

Allmänna reklamationsnämnden kom fram till att banken därmed har uppfyllt sin bevisbörda för att rätt belopp har betalats ut till konsumenten.