Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Särskilt klandervärt

ARN 2013-04700 - Särskilt klandervärt att lämna ut koder från bankdosa till kapat Facebook-konto.

Konsumenten kontaktades via Facebook av en vän som ville ha hjälp med sin internetbank men det visade sig vara en bedragare som hade kapat hennes väns Facebook-konto. Hon gav ut ett antal koder från sin bankdosa i god tro. Dagen därpå gjordes det tre stora utbetalningar från hennes konto till utländska konton. Totalt togs det ut 161 137 kronor. Hon upptäckte utbetalningarna i sambandmed att hon omkring tio dagar senare avslutade kontot och fick ett kontoutdrag. En av betalningarna om omkring 86 000 kronor lyckades banken stoppa. Konsumenten begärde återbetalning med nästan 75 000 kronor av banken.

Allmänna reklamationsnämnden menade att konsumenten förvisso hade utsatts för ett bedrägeri där någon utgett sig för att vara en vän och bett om hjälp med koder från hennes säkerhetsdosa. Emellertid var det konsumentens eget agerande som hade möjliggjort de obehöriga transaktionerna. Hon hade  vid upprepade tillfällen i över en timme, i strid mot bankens säkerhetsföreskrifter och tydliga villkor, lämnat ut koder från sin egen dosa till en annan person via Facebook. Detta utan att kunna se eller kontrollera vare sig vilka belopp som överfördes eller till vem transaktionerna genomfördes. Ett sådant agerande var enligt nämndens mening så klandervärt att det skulle vara stötande om banken skulle behöva stå för någon del av beloppet. Konsumenten var alltså betalningsskyldig för de obehöriga transaktionerna.