Särskilt klandervärt

ARN 2022-03987 (Utökad sammansättning)
Banken har visat att konsumenten (K) varit särskilt klandervärd när hon använde bank-id och lämnade kontouppgifter till en okänd person.

K var i kontakt med en privatperson som utgav sig för att vilja hyra ut en lägenhet till K. Personen påstod att hon behövde göra en kreditupplysning på K och lurade K att lämna ut kortuppgifter och godkänna ett antal åtgärder med sitt bank-id. Personen hade sedan gjort två köp med K:s kort.

K yrkade ersättning från banken för det belopp hon förlorade till följd av bedrägeriet. Banken motsatte sig kravet och menade att K varit grovt oaktsam och särskilt klandervärd. Som grund för det påståendet anförde banken att K brutit mot kontovillkoren när hon dels lämnat ut sina kortuppgifter, dels gett en obehörig person tillgång till hennes internetbank. Banken skrev att K:s kortnummer hade angetts på ett inköpsställe på nätet och eftersom kortuppgifter inte framgår i internetbanken menade banken att K måste ha lämnat ut kortuppgifterna. De skrev även att K signerat ansökan om ett nytt bank-id och att den obehöriga transaktionen signerats med det nya bank-id. Därmed menade banken att K måste ha använt sitt bank-id på uppmaning av bedragaren. Slutligen anförde banken att K inte befunnit sig i en pressad situation.  

ARN redogjorde för att banken har bevisbördan för att K varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd. ARN anförde att banken visat att K inte hade skyddat de personliga behörighetsfunktionerna och att hon varit grovt oaktsam i sitt agerande. ARN anförde även att banken visat att K skulle ses som särskilt klandervärd eftersom K måste ha förstått att det var förknippat med en påtaglig fara för obehöriga transaktioner att använda bank-id på det sätt som hade skett och att avslöja kortuppgifterna till en okänd person.

Beslut: Nämnden rekommenderade inte ändring av bankens beslut.