Felaktig insättning (godtrosförvärv)

ARN 2000-0912 - Felaktig insättning på lönekonto. Fråga om god tro.

En konsument (K) sålde andelar i en fond för 1 500 kr och fick det utbetalt i förskott till sitt konto. Senare gjorde banken ytterligare en utbetalning på 1 500 kr som var felaktig. Det dröjde mer än 2 månader innan banken begärde återbetalning av beloppet. K menade att hon inte märkt att hon fått beloppet två gånger och att hon gjort flera uttag och insättningar under perioden. Då en betalning görs av misstag t.ex. till fel person eller med för högt belopp, är mottagaren normalt skyldig att återbetala det felaktiga beloppet. I rättspraxis har det utvecklats undantag från denna regel . Det innebär att i vissa fall kan den som mottagit en felaktig betalning utan att inse att den var felaktig och som i god tro har förbrukat beloppet då återkrav framställs, befrias från återbetalningsskyldighet.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att det dröjde två månader innan banken framställde sitt återbetalningskrav och att det var ett litet belopp. Det är troligt att K under denna tid hunnit förbruka pengarna i god tro och nämnden anser därför att hon inte ska anses återbetalningsskyldig för beloppet.