Jämför reseförsäkringar som kompletterar hemförsäkringen

Jämför innehållet i kompletterande reseförsäkringar. En kompletterande reseförsäkring är inte en fullständig reseförsäkring. Det är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.

Kan förbättra ersättningarna i din hemförsäkring 

Här kan du jämföra reseförsäkringar som kompletterar din hemförsäkring. Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. Det viktigaste att jämföra är hur försäkringarna skiljer sig åt när det gäller katastrofskydd.

Självriskeliminering och maxbelopp

Observera att en kompletterande reseförsäkring inte är en fullständig reseförsäkring för dig som inte har någon hemförsäkring, eftersom den inte ger ersättning för kostnader om du blir akut sjuk, drabbas av ett olycksfall eller behöver hemtransport med ambulansflyg. För det behöver du en hemförsäkring eller en separat reseförsäkring. De här komplementen ersätter inte vårdkostnader på grund av akut sjukdom eller olycksfall utan ger endast ett lågt maxbelopp. Därför ska du även ha en hemförsäkring. 

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss