Jämför hundförsäkringar

Här kan du själv jämföra innehållet i de flesta hundförsäkringar som finns i Sverige.

Vi jämför innehållet i hundförsäkringar, inte priset

Vi gör kvalitetsbedömningar av villkoren i olika hundförsäkringar. Varje försäkringsbolag i jämförelsen säljer flera olika försäkringar i olika prisklasser. Det som skiljer försäkringarna åt är framför allt maxbeloppet för veterinärvård. Försäkringarna ersätter kostnader för veterinärvård upp till det belopp du väljer men vissa behandlingar kan vara undantagna eller ha särskilda beloppsbegränsningar. Ersättning för veterinärvård är det centrala i en hundförsäkring så därför väger denna del tyngst av totalbetyget. Vi jämför inte premier eftersom de sätts individuellt. Du kan själv be om pris genom att klicka på länken till önskat försäkringsbolag.

Vår hundjämförelse är ras- och könsneutral 

Poängjämförelsen är ras- och könsneutral. Det betyder att vi inte bedömer sjukdomar eller besvär som i större utsträckning drabbar vissa raser. Kontrollera därför noga vilka begränsningar och undantag som din hundförsäkring innehåller och som kan bli aktuella för just din ras.

Byta hundförsäkring

Om din hund har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när hunden var försäkrad i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som hunden drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring i det nya bolaget och ser vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga.  

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss