There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hållbarhet i hemförsäkringar | Konsumenternas

Jämför hemförsäkringar

Vi jämför innehållet i de flesta hemförsäkringar på marknaden och sätter betyg 1 - 5. Välj rätt hem- eller bostadsrättförsäkring för ditt behov.

Vi jämför innehållet i de flesta hemförsäkringar på marknaden och sätter betyg 1 - 5. Välj rätt hem- eller bostadsrättförsäkring för ditt behov.

Hållbarhet

Hur arbetar sakförsäkringsbolagen med hållbarhet när de hanterar skador och när de investerar sitt kapital? Hur arbetar bolagen med skadeförebyggande åtgärder och hur belönas du som kund om du förebygger skador?

Så hållbara är hemförsäkringarna

Vi har jämfört hur 10 försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar arbetar med hållbarhet. Bolagen får redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna. De får bland annat besvara följande frågor:

  • Får du rabatt på försäkringen eller någon förmån om du installerar vattenfelsbrytare eller inbrottslarm?
  • Ser försäkringsbolagen till att skadade saker repareras och återvinns?
  • Hur investerar försäkringsbolaget din premie?

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss.