Checklista för att återköpa individuell tjänstepension

Om din individuella tjänstepension är värd mindre än ett aktuellt prisbasbelopp, tillåter Skatteverket återköp. Men även försäkringsbolaget måste tillåta återköp och du måste få arbetsgivarens tillåtelse (som är försäkringstagare).

Vill du återköpa en individuell tjänstepension ska du i första hand kontrollera om du har rätt att återköpa den. 

Kontrollera din rätt till återköp

Kontrollera om du rätt till återköp med ditt försäkringsbolag och din arbetsgivare.

Aktuellt värde
Kontrollera med försäkringsbolaget
Kontrollera med arbetsgivaren

Bedöm om det lönar sig

Ta reda på återköpsavgiften och vad det kostar i skatt.

Ta reda på återköpsavgiften
Tänk på skatteeffekten

Återköpet

För återköp krävs påskrivna blanketter, och den kan ta tid en viss tid att genomföra.

Meddela försäkringsbolaget
Arbetsgivarens underskrift
Skicka till försäkringsbolaget
Genomfört återköp