Så gör du om du råkat ut för ett lånebedrägeri

Om någon har utsatt dig för bedrägeri och tagit ett lån i ditt namn ska du protestera mot det till banken eller långivaren - bestrida ansvar som det heter. Du kan behöva visa för banken att det inte var du som tog lånet.

Ett lånebedrägeri kan vara en del av ett större bedrägeri där en bedragare via s k social manipulation lurat dig att godkänna ett nytt bank-id.

Bedragaren använder därefter det nya bank-id:t för att tömma dina konton på pengar, eller för att ta lån i ditt namn. Banken betalar ut lånet till ditt konto men bedragaren slussar snabbt vidare pengarna till ett av sina eller någon bulvans konton. Ibland betalas pengarna ut direkt till det andra kontot.

Ett annat tillvägagångssätt är att stjäla din mobiltelefon och med hjälp av det bank-id som finns i telefonen ta lån i ditt namn.

Banken utgår från att det är den person vars bank-id har använts som har tagit lånet, och skickar därför betalningskraven till dig. 

Gör så här om du drabbats

  1. Om du blir utsatt för ett bedrägeri ska du direkt kontakta din bank och spärra ditt bank-id, din bankdosa och eventuellt ditt bankkort om kortet kan ha använts obehörigen.
  2. När någon har tagit ett lån i ditt namn så kommer du få en kopia på den kreditupplysning som långivaren har tagit. Det kan ibland vara den första signalen om att någonting har hänt.
  3. Kontakta den bank eller långivare där lånet har tagits och meddela att du inte har tagit något lån.
  4. Bestrid ansvaret för lånet. Protestera mot (bestrid ansvaret för) lånet och beskriv vad som har hänt. Lämna in till exempel polisanmälan, din reklamation till banken om bedragaren även har tagit pengar från dina konton och andra underlag som kan styrka din berättelse.

Vilka regler gäller?

Banken eller långivaren som menar att du har tagit ett lån, och ställer krav på betalning, ska å ena sidan kunna visa att det är du som har ingått låneavtalet. Du måste å andra sidan ”göra antagligt” att det inte var du som tog lånet.

Den som påstår att det finns ett avtal med dig ska kunna bevisa det
Vem ska bevisa vad - prövning i två steg
Vad behöver du bevisa?